Bardzo gorąco dziękujemy rodzinom naszych podopiecznych za okazałe serce i słodkie dary jakie od Państwa otrzymujemy dla naszych Podopiecznych. Już wczorajszy seans filmowy był jak w kinie przy przepysznych ciasteczkach i innych przekąskach. Państwa wspaniałomyślny gest jest okazaniem serca naszym Pacjentom, a Państwa bliskim w tak trudnym czasie jakim się wszyscy znaleźliśmy. To bardzo wzrusza - dziękujemyW związku  z ryzykiem pojawienia się ogniska epidemiologicznego wywołanego grypą, z dniem 05 marca 2020 r. wprowadza się zakaz odwiedzin w Zakładzie Pielęgnacyjno - Rehabilitacyjnym "Niebieski Parasol" w Chojnowie do czasu jego odwołania". 
Biorąc powyższe pod uwagę i to, że, w placówce przebywają pacjenci
z wielochorobowością narażeni bardziej na zakażenia wszelkiego rodzaju wirusami
i aby ich uchronić oprócz odwiedzin odwołujemy również prywatne zabiegi rehabilitacyjne do odwołania.


Baner POMAGAM_PL Winda dla Seniora (szerokość: 745 / wysokość: 100)

O Nas

Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol" w Legnicy z siedzibą w Chojnowie powstało z inicjatywy środowiska, pielęgniarskiego, polityków i przedstawicieli samorządu województwa dolnośląskiego w lutym 2001r. celem powołania tej organizacji było promowanie nowych form opieki nad osobami długotrwale unieruchomionymi, niepełnosprawnymi zarejestrowane w KRS pod numerem 0000039215. W myśl statutu Dolnośląskie Stowarzyszenie "Niebieski Parasol" działa na rzecz osób niepełnosprawnych, a cele jest zwiększenie aktywności życiowe i zaradności osób niepełnosprawnych, zwiększenie wydajności opiekuńczej rodziny, a także poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi. Dolnośląskie Stowarzyszenie „Niebieski Parasol" jest organizacją pożytku publicznego - stad mile są widziane wszelkie datki pieniężne lub rzeczowe. Za które w imieniu własnym i podopiecznych dziękujemy.

Numer konta: 74 1020 3017 0000 2002 0192 3531Prowadzimy również sprzedaż cegiełek o nominałach: 5; 10; 20 i 50 PLN które są przeznaczone na wyposażenie Dolnośląskiego Ośrodka Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjnego „Niebieski Parasol" w Chojnowie.

POMÓŻ NAM!!!!!

Dolnośląski Ośrodek Pielęgnacyjno Rehabilitacyjny jest założony przez Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol", które jest Organizacją Pożytku Publicznego.
Pomóż naszym podopiecznym, odprowadzając 1% swojego podatku.

Jest to bardzo proste:
1. Aby przekazać 1% swojego podatku wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38).

2.  Po wyliczeniu, ile podatku należy zapłacić w bieżącym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)" wpisuje się numer KRS 0000039215. 

3.  W polu „Wnioskowana kwota" wpisać należy kwotę, którą podatnik chce przekazać dla Dolnośląskie Stowarzyszenie
na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „NIEBIESKI PARASOL" Legnica
z siedzibą 59-225 Chojnów ul. Szpitalna 20 , nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół np. 19,77 a wpisujemy 19,70.

4. Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego, której przekazuje 1% swojego podatku

 
DZIĘKUJEMY, WŁAŚNIE POMOGŁEŚ PODOPIECZNEMU
 „NIEBIESKIEGO PARASOLA" W CHOJNOWIE

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

COPYRIGHT 2019 NIEBIESKI PARASOL. Wszelkie prawa zastrzeżone. Administracja strony